V současné době realizujeme tyto programy:

Služby: Pacientské podpůrné programy

Cílem podpůrných programů AD VITAM je:

Služby pacientských podpůrných programů zahrnují jak ošetřovatelskou péči a podporu pacientů při zvládání dlouhodobé léčby a fyzických projevů onemocnění, tak nabídku edukačních aktivit zaměřených na zvládání rizikových faktorů a změn v životním stylu vynucených danou nemocí.

Podpůrný program pro pacienty se stomií

Je individuálně vedeným programem s psychosociální podporou a edukací pro pacienty se stomií i jejich rodinné příslušníky a pečující osoby. 

Konzultace probíhají ve vlastním sociálním prostředí pacienta a zahrnují informace:

  • K výběru vhodné stomické pomůcky a příslušenství
  • Ke způsobu používání různých stomických pomůcek (bez ohledu na výrobce)
  • K prevenci komplikací a kožních problémů

Podpůrný program pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Je realizován formou vzdělávacích seminářů, které jsou zaměřené na řešení problémů spojených s inkontinencí:

  • Na dlouhodobé řešení inkontinence
  • Na péči o kůži při problémech s inkontinencí 
  • Na kvalitu života s vhodnou inkontinenční pomůckou

Semináře jsou bezplatné a jsou organizovány společně s oblastními pacientskými organizacemi Unie Roska ČR na jejich vyžádání.

Domácí ošetřovatelská péče 

AD VITAM o.p.s. je od roku 2013 registrovaná jako poskytovatel zdravotních služeb v oboru domácí ošetřovatelské péče v Jihomoravském kraji (viz rozhodnutí).

Ceník služeb:

Režim provozu je podřízen individuálním potřebám našich pacientů/klientů.

Služby jsou dostupné 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Individuální zdravotní konzultace:

Domácí ošetřovatelská péče (nehrazená zdravotní pojišťovnou):

Kontakt:

AD VITAM, o.p.s.

Brněnská 432, 679 71 Lysice

Česká republika


IČ: 01458825

DIČ: CZ01458825

© 2018 AD VITAM, o.p.s.

Kontakt:

Tel: +420 773 588 920

Email: info@advitam.cz


Kontaktní pracoviště domácí péče:  

Komenského 429, 679 71 Lysice