MUDr. Ivana Štverka Kořínková

Je absolventkou 2. lékařské fakulty UK v Praze a prvních deset let své odborné praxe sbírala zkušenosti na různých pozicích lůžkové a terénní pediatrické zdravotní péče a sociální problematiky na okrese Mladá Boleslav.

Svou odbornost v oborech dětského lékařství a dětské psychiatrie začala novým způsobem zhodnocovat od roku 1998 na Klinice dětské onkologie ve Fakultní nemocnici v Motole, kde iniciovala vznik nové koncepce psychosociální podpůrné péče pro děti s nádorovým onemocněním. V jejím rámci vznikl úspěšný koncept a první systémově řízený dobrovolnický program zaměřený na podporu těžce nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných dětí, který posloužil jako model pro další zdravotnická a sociální zařízení ČR. Odbornou stáž v USA v roce 2002 zužitkovala při spolupráci na tvorbě dvou metodických doporučení MZČR pro zavádění a hodnocení dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních ČR. Vzdělávání, supervizím a metodickým konzultacím v oblasti zdravotně sociálních dobrovolnických programů se věnuje doposud (více na www.koordinatordobrovolniku.cz).

V období 2002 – 2011 spolupracovala s MZČR a WHO na implementaci programu WHO / Nemocnice podporující zdraví (Health Promoting Hospitals & Health Services - HPH&HS) do českých nemocnic a koordinovala zapojení českých nemocnic do několika mezinárodních pilotních projektů.

I ve své současné práci se orientuje na podporu a podmínky úspěšné implementace podpůrných programů a nových prvků do systému zdravotní péče. Do této oblasti patří jak podpora podpůrných pacientských programů AD VITAM, o.p.s., tak systematická práce se zdravotnickým personálem v rámci projektů Dolvea Innovation s.r.o.

AD VITAM, o.p.s.

Brněnská 432, 679 71 Lysice

Česká republika


IČ: 01458825

DIČ: CZ01458825

© 2018 AD VITAM, o.p.s.

Kontakt:

Tel: +420 773 588 920

Email: info@advitam.cz


Kontaktní pracoviště domácí péče:  

Komenského 429, 679 71 Lysice