Přispíváme ke kvalitě života pacientů

Naším cílem je přispívat k posílení individuálního rozměru zdravotní péče a zlepšení kvality života pacientů se závažným, chronickým nebo kombinovaným onemocněním.

Služby:

Hlavní cílovou skupinou AD VITAM, o.p.s. jsou pacienti, ale naše aktivity směřujeme také na vzdělávání a podporu spolupráce zdravotnického personálu. Naše služby zahrnují:

Pacientské podpůrné programy

Služby v podpůrných pacientských programech zahrnují jak ošetřovatelskou péči a podporu pacientů při zvládání dlouhodobé léčby a fyzických projevů onemocnění, tak nabídku edukačních aktivit zaměřených na zvládání rizikových faktorů a změn v životním stylu vynucených danou nemocí.

V současné době realizujeme:

  • Podpůrný program pro pacienty se stomií
  • Podpůrný program pro pacienty s roztroušenou sklerózou
  • Domácí ošetřovatelskou péči v Jihomoravském kraji

Podrobnosti zde…

Vzdělávací a osvětové aktivity pro zdravotnický personál

Správné, dostatečné a srozumitelné informace poskytované zdravotnickým personálem pacientům jsou významným předpokladem účinné a efektivní léčby. Vzdělávací aktivity proto orientujeme především na kvalitu komunikace zdravotníků s pacienty a na zlepšení vzájemného porozumění.

Aktuálně se orientujeme hlavně na tato témata:

  • Specifika terénní péče o pacienta se stomií
  • Specifika terénní péče o pacienta s roztroušenou sklerózou
  • Principy efektivní edukace chronicky nemocných

O nás:

Obecně prospěšná společnost AD VITAM byla založena v roce 2013. Od 30. 9. 2013 je společnost registrována jako poskytovatel zdravotních služeb v oboru domácí ošetřovatelské péče v Jihomoravském kraji (viz rozhodnutí). Společnost se při poskytování služeb řídí etickým kodexem AD VITAM, o.p.s.

Funkci ředitelky a statutárního orgánu AD VITAM, o.p.s. vykonává 

Mgr. Petra Jílková

Zakladatelkami společnosti AD VITAM, o.p.s. jsou 

Mgr. Petra Jílková

MUDr. Ivana Štverka Kořínková

AD VITAM, o.p.s.

Brněnská 432, 679 71 Lysice

Česká republika


IČ: 01458825

DIČ: CZ01458825

© 2018 AD VITAM, o.p.s.

Kontakt:

Tel: +420 773 588 920

Email: info@advitam.cz


Kontaktní pracoviště domácí péče:  

Komenského 429, 679 71 Lysice