Mgr. Petra Jílková

Odborné zkušenosti sbírala jako zdravotní sestra u lůžka na neurologickém oddělení a hemodyalizační jednotce, několik let působila jako učitelka odborných předmětů na Střední zdravotnické škole.

Na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně absolvovala pedagogické minimum, poté studovala na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Univerzity Palackého v Olomouci obor "Pedagogika - státní správa".

Od roku 2009 se systematicky věnuje práci edukační sestry a rozvoji uceleného podpůrného programu pro pacienty s roztroušenou sklerózou, který zahrnuje v první řadě terénní péči a cíleně prováděnou edukaci každého pacienta s roztroušenou sklerózou.

Od roku 2016 se věnuje práci edukační sestry v podpůrném programu pro pacienty se stomií. Působí jako externí lektor na IPVZ Praha.

Její hlavní profilací je odborná ošetřovatelská, konzultační a pedagogická činnost, kterou v plné míře zhodnocuje ve své současné práci s pacienty v terénu. Bohatou pedagogickou praxi plně využívá i při práci a edukaci zdravotnického personálu.

Je registrovanou všeobecnou sestrou bez odborného dohledu reg. číslo: 005-0034-1050.

V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala tyto odborné kurzy:

AD VITAM, o.p.s.

Brněnská 432, 679 71 Lysice

Česká republika


IČ: 01458825

DIČ: CZ01458825

© 2018 AD VITAM, o.p.s.

Kontakt:

Tel: +420 773 588 920

Email: info@advitam.cz


Kontaktní pracoviště domácí péče:  

Komenského 429, 679 71 Lysice