V současné době realizujeme tyto programy:

Služby: Pacientské podpůrné programy

Cílem podpůrných programů AD VITAM je:

Služby pacientských podpůrných programů zahrnují jak ošetřovatelskou péči a podporu pacientů při zvládání dlouhodobé léčby a fyzických projevů onemocnění, tak nabídku edukačních aktivit zaměřených na zvládání rizikových faktorů a změn v životním stylu vynucených danou nemocí, zjednodušení dostupnosti služeb a pomůcek.

Podpůrný program pro pacienty se stomií

Je individuálně vedeným programem s psychosociální podporou a edukací pro pacienty se stomií i jejich rodinné příslušníky a pečující osoby. 

  1. Konzultace

       Konzultace probíhají ve vlastním sociálním prostředí pacienta a zahrnují informace:

     K výběru vhodné stomické pomůcky a příslušenství

     Ke způsobu používání různých stomických pomůcek (bez ohledu na výrobce)

     K prevenci komplikací a kožních problémů

2. Zajištění předpisu stomických pomůcek a příslušenství ve spřátelené stomické     poradně bez účasti praktického lékaře

3. Bezplatné zajištění dovozu pomůcek na Vámi určené místo kvalifikovanou osobou

Podpůrný program pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Je realizován jednak formou vzdělávacích seminářů, které jsou zaměřené na řešení problémů spojených s inkontinencí:

Semináře jsou bezplatné a jsou organizovány společně s oblastními pacientskými organizacemi Unie Roska ČR na jejich vyžádání.


Druhou formou programu je individuálně vedený program MoSt, který se zaměřuje na kvalitu života sespecializovanou léčbou, kdy je třeba léky aplikovat injekční formou a podporu pacientů při užívání léků per os.

Domácí ošetřovatelská péče 

AD VITAM o.p.s. je od roku 2013 registrovaná jako poskytovatel zdravotních služeb v oboru domácí ošetřovatelské péče v Jihomoravském kraji (viz rozhodnutí).

Ceník služeb:

Režim provozu je podřízen individuálním potřebám našich pacientů/klientů.

Služby jsou dostupné 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Individuální zdravotní konzultace:

 • V pracovní dny 500 Kč za hodinu
 • O víkendu a svátcích 600 Kč za hodinu

Domácí ošetřovatelská péče (nehrazená zdravotní pojišťovnou):

 • Práce sestry (v čase 6:00 – 22:00): 500 Kč za započatou hodinu
 • Práce sestry (v čase 22:00 – 6:00): 600 Kč za započatou hodinu
 • Práce sestry (víkendy a svátky): 600 Kč za započatou hodin

Kontakt:

 • Odborný zástupce: Mgr. Petra Jílková
 • Telefon: +420 773 588 920
 • Kontaktní pracoviště domácí péče: Komenského 429, 679 71 Lysice

Podpůrný program NURSE

Je individuálně vedený program zaměřený na pomoc pacientům v rámci problematiky podvýživy nebo rizika podvýživy.

Podpora programu se zaměřuje na:

 • Diagnostiku podvýživy nebo jejího rizika
 • Osobní konzultace kvalifikované nutriční terapeutky  
 • Zajištění produktů klinické výživy (tzv. sipping)
 • Možnost telefonické konzultace s nutriční terapeutkou


Kontakt:


Ing. Mgr. Jitka Jirků nutriční terapeut/ specialista

Tel. 724705839

info@nutricniambulance.cz

www.nutricniambulance.cz

AD VITAM, o.p.s.

Brněnská 432, 679 71 Lysice

Česká republika


IČ: 01458825

DIČ: CZ01458825

© 2018 AD VITAM, o.p.s.

Kontakt:

Tel: +420 773 588 920

Email: info@advitam.cz


Kontaktní pracoviště domácí péče:  

Komenského 429, 679 71 Lysice